arbete på däck
arbete på däck
slott i Skottland
slott i Skottland
kvarter kring Guiness storehouse
kvarter kring Guiness storehouse
säl väntar på fisk
säl väntar på fisk
Vidar i Guiness "skybar"
Vidar i Guiness "skybar"
till rors under motor längs Irlands kust
till rors under motor längs Irlands kust